DrBonyadi
دکتر مسعود بنیادی
بورد تخصصی گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
عضو نظام پزشکی کانادا
عضو آکادمی زیبایی آمریکا
عضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
دوره ی نقاهت بعد از عمل برجسته سازی گونه چگونه است ؟

برای برجسته کردن گونه آیا روش های دیگری هم وجود دارند ؟

برجسته کردن گونه به چه نحوی انجام می شود

در مشاوره برای برجسته کرد ن گونه چه مسائلی مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند ؟

شما برای گونه از چه نوع پروتزی استفاده می کنید ؟