DrBonyadi
دکتر مسعود بنیادی
بورد تخصصی گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
عضو نظام پزشکی کانادا
عضو آکادمی زیبایی آمریکا
عضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
آیا تزریق بوتاکس ( با توجه به این که اثر آن موقتی است )ارزش دارد ؟

آیا تزریق بوتاکس دردناک است؟

بوتاکس چیست و چه کاربردی دارد ؟