DrBonyadi
دکتر مسعود بنیادی
بورد تخصصی گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
عضو نظام پزشکی کانادا
عضو آکادمی زیبایی آمریکا
عضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
چه افرادی نتیجه خوبی نمیگیرند؟

PRP در چه کسانی نباید انجام شود؟

در زیبایی کاربرد این روش چیست؟

معایب این روش چیست؟

مزایای این روش چیست؟

PRP چگونه تهیه میشود؟

PRP چگونه سبب جوانسازی میشود؟

تزریق PRP چیست و چه کاربردی دارد؟

عوارض احتمالی این روش چیست؟

نتایج درمان به چه فاکتورهائی بستگی دارد و چه افرادی نتیجه خوبی نمیگیرند؟