DrBonyadi
دکتر مسعود بنیادی
بورد تخصصی گوش، حلق و بینی و جراحی سر و گردن
عضو نظام پزشکی کانادا
عضو آکادمی زیبایی آمریکا
عضو انجمن علمی پزشکی لیزری ایران
گوش های من هم اندازه نیستند و یا به یک حد برجسته نیستند .آیا می توانید آنها را کاملا قرینه کنید ؟

آیا ممکن است این عمل را فقط بر روی یک گوش انجام داد؟

این عمل در بچه ها در چه سنی انجام می شود ؟

لطفا در مورد دوره ی نقاهت بعد از عمل توضیح دهید.

آیا این عمل دردناک است؟ با بیحسی موضعی انجام می شود یا بیهوشی عمومی ؟

آیا بعد از عمل جای برش جراحی دیده می شود؟

شما از چه روشی برای انجام جراحی زیبایی گوش استفاده می کنید ؟